Välkommen till BASUN-studien

Syftet med BASUN-studien är att förbättra omhändertagandet av personer som behandlas för fetma. Studien startade 2015 och målet är att följa 1400 personer under 10 års tid. BASUN-studien kommer att undersöka bakgrundsfaktorer som kan påverka resultatet av behandlingen samt risk för bieffekter.

 

Studien genomförs i samarbete mellan Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen. Opererande kliniker inom den offentliga vården deltar tillsammans med  Regionalt Obesitascentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.