Välkommen till BASUN-studien

Målet med BASUN-studien är att förbättra omhändertagandet av personer som behandlas för fetma. Studien startade 2015 och 1150 personer tillfrågades om att delta. Det är 960 som har tackat ja och som kommer att följas under 10 års tid. Syftet med BASUN-studien är att undersöka vad som kan påverka resultatet samt eventuella bieffekter.

 

Studien genomförs i samarbete mellan Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen. Opererande kliniker inom den offentliga vården deltar tillsammans med  Regionalt Obesitascentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.